Green Message


Home > Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava


Sri Ganesha:

Sri Ganesha
Stotras of Sri Ganesha:

Stotras of Sri Ganesha
- Ashtavinayaka
- Agajanana Padmarkam
- Gajananam Bhutaganadi Sevitam
- Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad)
- Ganesha Pancharatnam (Adi Shankara)
- Mushika Vahana Modaka Hasta
- Om Gananam Tva Ganapatim Havamahe (Rig Veda 2.23.1)
- Sankata Nashak Ganesh Stotra (Narada Purana)
- Shuklam Baradharam Vishnum
- Vakratunda Mahakaya
- Ganesha Gayatri Mantra
- Ganesha Aarti


Scriptures of Sri Ganesha:
 • Ganesha Purana
 • Mudgala Purana
 • Brahmavaivarta Purana - Ganapati Khanda

Pilgrimages of Sri Ganesha:

Pilgrimages of Sri Ganesha
Festivals of Sri Ganesha:

Festivals of Sri Ganesha
go to top

Bhakta Hanuman:

Bhakta Hanuman
Stotras of Bhakta Hanuman:

Stotras of Bhakta Hanuman
- Anjani Garbha Sambhutam
- Atulita Bala Dhamam
- Hanuman Anjani Sunur
- Manojavam Marutatulyavegam
- Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam
- Hanuman Chalisa
- Hanuman Gayatri Mantra


Scriptures of Bhakta Hanuman:
 • Ramayana
 • Ramcharitmanas

Pilgrimages of Bhakta Hanuman:
 • Some famous pilgrimages:
  • Amritsar Langoorwala Hanuman (Punjab)
  • Mehandipur Balaji Mandir (Rajasthan)
  • Ayodhya Hanumangarhi (Uttar Pradesh)
  • Chitrakoot Hanumandhara (Uttar Pradesh)
  • Prayag Bade Hanumanji (Uttar Pradesh)
  • Varanasi Sankatmochan Hanuman (Uttar Pradesh)
  • Salasar Balaji (Rajasthan)
  • Bet Dwaraka Hanuman Dandi (Gujarat)
  • Harni Bhidbhanjan Hanuman (Gujarat)
  • Jamnagar Balahanuman (Gujarat)
  • Salangpur Kashtbhanjandev (Gujarat)
  • Patna Mahavir (Bihar)
  • Kumbakonam Panchamukha Anjaneyar (Tamil Nadu)

Festivals of Bhakta Hanuman:

Festivals of Bhakta Hanuman
go to top


Devi Gayatri:

Devi Gayatri
Stotras of Devi Gayatri:

Stotras of Devi Gayatri
- Gayatri Mantra (Yajur Veda)
- Gayatri Mantra for Pranayama (Yajur Veda TA 10.27)
- Gayatri Mantra - Nama Japa


Devotees of Devi Gayatri:
Rishi Vishwamitra
 • From Puranas:
  • Rishi Vishwamitra: Seer of Gayatri Mantra

Festivals of Devi Gayatri:

Festivals of Devi Gayatri
go to top

Devi Saraswati:

Devi Saraswati
Stotras of Devi Saraswati:

Stotras of Devi Saraswati
- Sarva Mangala Mangalye (Devi Mahatmyam)
- Ya Devi Sarvabhutesu (Devi Mahatmyam)
- Namaste Sharade Devi
- Saraswati Mahabhage
- Saraswati Namastubhyam
- Saraswati Mantras (Rig Veda 1.3.10 to 1.3.12)
- Saraswati Stotram (Sage Agastya)
- Sharada Bhujangam (Adi Shankara)
- Shuklam Brahma Vicara Sara
- Saraswati Devi Chalisa


Pilgrimages of Devi Saraswati:

Pilgrimages of Devi Saraswati
Festivals of Devi Saraswati:

Festivals of Devi Saraswati
go to top

Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi
Stotras of Devi Lakshmi:

Stotras of Devi Lakshmi
- Kanakadhara Stotram (Adi Shankara)
- Mahalakshmi Ashtakam (Padma Purana)
- Sri Suktam (Rig Veda appendices)


Pilgrimages of Devi Lakshmi:

Pilgrimages of Devi Lakshmi
Festivals of Devi Lakshmi:

Festivals of Devi Lakshmi
go to top

Devi Tulasi:

Devi Tulasi
Stotras of Devi Tulasi:

Stotras of Devi Tulasi
- Tulasi Stotram: Jagad Dhatri (Pundarika)


Festivals of Devi Tulasi:

Festivals of Devi Tulasi
go to top

Bhoomi Devi:

Bhoomi Devi
Stotras of Bhoomi Devi:

Stotras of Bhoomi Devi
- Bhoomi Sukta Excerpts (Atharva Veda 12.1)
- Prthvi Tvaya Dhrita Loka
- Samudra Vasane Devi


Scriptures of Bhoomi Devi:
 • Atharva Veda - Bhoomi Sukta (AV 12.1)

Ancient Wisdom about Bhoomi:
go to top

Devi Parvati:


Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga Stotras of Devi Durga:

Stotras of Devi Durga
- Argala Stotram (Devi Mahatmayam)
- Keelaka Stotram (Devi Mahatmayam)
- Tantrokta Ratri Suktam (Devi Mahatmayam ch1)
- Manifestation of Devi Durga (Devi Mahatmayam ch2)
- Aparajita Stuti (Devi Mahatmayam ch5)
- Narayani Stuti (Devi Mahatmayam ch11)
- Durga Saptashloki (Devi Mahatmayam)
- Sarvamangala Mangalye (Devi Mahatmayam ch11)

- Bhagavati Stotram (Sage Vyasa)
- Bhavani Ashtakam (Adi Shankara)
- Devi Aparadha Kshamapana Stotram (Adi Shankara)
- Durga Suktam (Mahanarayana Upanishad)
- Mahishasura Mardini Stotram (Ramakrishna Kavi or Adi Shankara)
- Shakti Peethas (Peetha Nirnaya texts)
- Devi Parvati about Trees (Matsya Purana 154.506 to 154.512)
- Sri Durga Chalisa
- Sarvamangala Mangalye Japa
- Sri Durga Ashtottarashata Namavali Japa


Scriptures of Devi Durga: Devotees of Devi Durga:
Rishi Markandeya
 • Rishi Markandeya

Pilgrimages of Devi Durga (Parvati):

Pilgrimages of Devi Parvati
Festivals of Devi Durga:

Festivals of Devi Parvati
go to top


Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna Stotras of Devi Annapoorna:

Stotras of Devi Annapoorna
- Annapoorna Stotram (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Annapoorna:
 • Devi Annapoorna - Kashi (Uttar Pradesh)
 • Devi Annapoorna - Horanadu (Karnataka)

go to top


Devi Bhuvaneswari:

Devi Bhuvaneswari Stotras of Devi Bhuvaneswari:

Stotras of Devi Bhuvaneswari
- Bhuvaneswari Dhyanam - Udyad Dina (Rudra Yamala)


Pilgrimages of Devi Bhuvaneswari:
 • Devi Bhuvaneswari - Tripura (Tripura)
 • Devi Bhuvaneswari - Pudukkotai (Tamil Nadu)

go to top


Devi Kalika:

Devi Kalika Stotras of Devi Kalika:

Stotras of Devi Kalika
- Adya Stotram (Brahma Yamala)
- Kalika Ashtakam (Adi Shankara)


Devotees of Devi Kalika:
Sri Ramprasad Sen Sri Ramakrishna Paramahamsa
 • Sri Ramprasad
 • Sri Ramkrishna Paramahamsa

Pilgrimages of Devi Kalika:
go to top


Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi Stotras of Devi Kamakshi:

Stotras of Devi Kamakshi
- Kamakshi Stotram (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Kamakshi:
go to top


Devi Lalita:

Devi Lalita (Lalitha) Tripurasundari Stotras of Devi Lalita:

Stotras of Devi Lalita
- Lalita Panchakam (Adi Shankara)


Scriptures of Devi Lalita:
 • Lalita Upakhyanam - from Brahmanda Purana

Pilgrimages of Devi Lalita:
go to top


Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi Stotras of Devi Meenakshi:

Stotras of Devi Meenakshi
- Meenakshi Pancharatnam (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Meenakshi:
go to top


Devi Shakambari (Banashankari):

Devi Shakambari or Banashankari Stotras of Devi Shakambari:

Stotras of Devi Shakambari
- Shakambari Mahatmyam (Devi Bhagavatam 7.28)
- Sarva Mangala Mangalye (Devi Mahatmyam)
- Ya Devi Sarvabhutesu (Devi Mahatmyam)
- Banashankari Pratah Smaran
- Shakambari Devi Chalisa


Scriptures of Devi Shakambari:
Pilgrimages of Devi Shakambari:

Pilgrimages of Devi Shakambari
Festivals of Devi Shakambari:

Festivals of Devi Parvati
go to top

Sri Vishnu:

Sri Vishnu
Stotras of Sri Vishnu:

Stotras of Sri Vishnu
- Kayena Vaca Manasendriyairva (Mukundamala and SB 11.2.36)
- Meghashyamam Pita Kausheya Vaasam
- Om Apavitrah Pavitro Va
- Ranganathashtakam (Adi Shankara)
- Shantakaram Bhujagasayanam
- Swayam Vyakta Sthalams
- Sri Venkatesa Suprabhatam
- Om Namo Narayanaya Japa
- Om Jai Jagadish Hare Aarti


Scriptures of Sri Vishnu:
Devotees of Sri Vishnu:
The Alvars Sri Ramanujacharya
 • From Puranas:
  • Dhruva
  • Prahlada
 • Saints:
  • Alvars:
   1. Poygai Alvar
   2. Putattalvar
   3. Peyalvar
   4. Tirumalisai Alvar
   5. Tondaradippodi Alvar
   6. Kulasekharalvar
   7. Tiruppanalvar
   8. Tirumangai Alvar
   9. Periyalvar
   10. Andal
   11. Nammalvar
   12. Madhurakavi

  • Other Devotees:
   • Ramanujacharya
   • Vedanta Desika

Pilgrimages of Sri Vishnu:

Pilgrimages of Sri Vishnu
 • Divya Desams
  • Divya Desams - Chola Naadu - Tamil Nadu: (40 temples)
  1. Sri Ranganathaswamy - Thiruvarangam (Srirangam)
  2. Sri Neelamega Perumal - Thirukkannapuram
  3. Sri Loganatha Perumal - Thirukkannangudi
  4. Sri Sarangapani Perumal - Thirukkudanthai
  5. Sri Arulmaakadal Perumal - Thiru Sirupuliyar
  6. Sri Narayana Perumal - Thiru Manimaada
  7. Sri Kudo Maadu Koothan Perumal - Thiru Arimeya Vinnagaram
  8. Sri Seganmaal Ranganatha Perumal - Thiru Thetri Aambalam
  9. Sri Purushothama Perumal - Thiru Vann Purushothamam
  10. Sri Vaigundha Nathan Perumal - Thiru Vaikunda Vinnagaram
  11. Sri Per Arulaalan Perumal - Thiru Sempon Sei
  12. Sri Varadaraja Perumal - Thiru Manikkoodam
  13. Sri Gopala Krishna Perumal - Thiru Kavalampaadi
  14. Sri Thamaraiyal Kelvan Perumal - Thiru Paarthanpalli
  15. Sri Deiva Naayaga Perumal - Thiru Devanaar Thogai
  16. Sri Srinivasa Perumal - Thiruvellakkulam (Annan Kovil)
  17. Sri Thadalar Seerkazhi Thirivikaraman Perumal - Thirukaazhi Cheeraama Vinnagaram
  18. Sri Lakshmi Narasimha Perumal - Thiruvaali Thirunagari
  19. Sri Parimala Ranganatha Perumal - Thiru Indhaloor
  20. Sri Hara Saabha Vimocchana Perumal - Thirukkandiyur
  21. Sri Aaduthurai Perumal - Thirukkoodaloor
  22. Sri Gajendra Varada Perumal - Thirukkavithalam (Kabisthalam)
  23. Sri Valvil Ramar Perumal - Thiruppullam Boothankudi
  24. Sri Nan Madiya Perumal - Thalaichangadu (Thalaisangu)
  25. Sri Devadi Raja Perumal - Therazhundur (Ratha Magna Puram)
  26. Sri Andu Alakkum Ayyan Perumal - Thiru Aadanoor (Bhargava Kshetram)
  27. Sri Vadivazhagiya Nambi Perumal - Thiru Anbil (Premapuri) (Thirumukkuda)
  28. Sri Saranatha Perumal - Thiru Cherai s(Pancha Sara Kshetram)
  29. Sri Govindaraja Perumal - Thiru Chitrakutam (Pundarikapuram) (Thillai Vanam) (Chidambaram)
  30. Sri Bhaktavatsala Perumal - Thiru Kanna Mangai (Sri Krishna Manhala Kshetram) (Lakshmi Vanam) (Saptamrutha Kshetram) (Krishna Kshetram)
  31. Sri Gajendra Varadha Perumal - Thiru Kapisthalam (Krishna Kshetram)
  32. Sri Purushothama Perumal - Thiru Karambanur (Kadamba Kshetram) (Biksandar Koil) (Trimurti Kshetram) (Uthahmar Koil)
  33. Sri Manavala Perumal - Thiru Kozhi (Nichulapuri) (Uraiyur)
  34. Sri Jagat Rakshaka Perumal - Thiru Kudalur (Sangama Kshetra) (Aduthurai Perumal Koil)
  35. Sri Soundarya Raja Perumal - Thiru Nagai (Soundarya Vanam)
  36. Sri Jagannatha Perumal - Thiru Nandipura Vinnagaram (Dakshina Jagannath) (Nathan Koil)
  37. Sri Thiru Naraiyur Nambi Perumal - Thiru Naraiyur (Sugandha Vanam) (Pancha Vyuha Sthalam) (Nachiyar Koil)
  38. Sri Neelamegha Perumal - Thiru Thanjai Mamani Kovil (Koiladi)
  39. Sri Pundarikaksha Perumal - Thiru Vellarai (Swetagiri Kshetram)
  40. Sri Oppiliappan Perumal - Thiru Vinnagaram (Markandeya Kshetram)

  • Divya Desams - Nada Naadu - Tamil Nadu: (2 temples)
  1. Sri Ulagalanda Perumal - Thiru Koilur (Krishna Kshetram)
  2. Sri Devanatha Perumal - Thiru Vahindrapuram

  • Divya Desams - Tondai Naadu - Tamil Nadu: (22 temples)
  1. Sri Adikeshava Perumal - Thiruashtabhuyakaram
  2. Sri Parthasarathy Swamy - Thiruvallikkeni
  3. Sri Varadharaja Swamy - Thirukkachchi
  4. Sri Pandavadootha Swamy - Thiru Paadagam
  5. Sri Deepa Prakasar Perumal - Thiruthanka
  6. Sri Yathothakaari - Thiru Vekka
  7. Sri Ashtabhuja Perumal - Thiru Ashtabhuyakaram
  8. Sri Azhagiya Singar Perumal - Thiru Velukkai
  9. Sri Nilathingal Thunda Perumal - Thiru Nilathingal Thundam
  10. Sri Pavala Vannar - Thiru Pavala Vannan
  11. Sri Vaikunda Perumal - Thiruparameshwara Vinnagaram
  12. Sri Aadhi Varaha Perumal - Thirukkalvanoor
  13. Sri Ulagalantha Perumal - Thiru Ooragam
  14. Sri Jagadeeshwarar Perumal - Thiru Neeeragam
  15. Sri Karunakara Perumal - Thiru Kaaragam
  16. Sri Vijayaraghava Perumal - Thiruputkuzhi
  17. Sri Yoga Narasimha Swamy - Thirukkatikai (Sholingur)
  18. Sri Bhaktavatsala Perumal - Thiru Nindravoor (Thirunindravur)
  19. Sri Veeraraghava Perumal - Thiruevvuloor (Thiruvallur)
  20. Sri Ranganatha & Neervanna Perumal - Thiruneermalai
  21. Sri Nitya Kalyana Perumal - Thiruvedanthai
  22. Sri Sthala Sayana Perumal - Thiru Kadalmalai (Mahabalipuram)

  • Divya Desams - Pandya Naadu - Tamil Nadu: (20 temples)
  1. Sri Vaikundanatha Perumal - Thiruvaikuntham (Sri Vaikundam)
  2. Sri Vijayaasana Perumal - Thiruvaragunamangai
  3. Sri Kaaichina Vendha Perumal - Thiruppulingadu
  4. Sri Srinivasa Perumal - Thirukkulanthai
  5. Sri Arvinda Lochana Perumal - Thiruttholai Villimangalam
  6. Sri Magara Nedungkuzhai Kaathar Perumal - Thirupperai
  7. Sri Vaitha Maanitha Perumal - Thirukkoloor
  8. Sri Aadhinatha Swamy - Thirukkurugur (Alwar Thirunagiri)
  9. Sri Kaaichina Vendha Perumal - Thiruppulingadu
  10. Sri Vijayaasana Perumal - Thiruvaragunamangai
  11. Sri Nindra Nambi Perumal - Thirukkurungudi
  12. Sri Koodal Azhagar Perumal - Thirukkoodal
  13. Sri Sowmya Narayana Perumal - Thirugoshtiyur
  14. Sri Thothatrinatha Perumal - Thiruvaramangai Vaanamaamalai (Nanguneri)
  15. Sri Thiruthangal Appan Perumal - Thiruthangal
  16. Sri Adi Jagannathan - Thiruppulani
  17. Sri Kallazhagar Perumal - Thirumaalirunsolai (Alagar Kovil)
  18. Sri Sathyagiri Natha Perumal - Thirumeyyam
  19. Sri Kaalamegha Perumal - Thiru Moghur
  20. Sri Vadabhatra Saayi Perumal - Thiruvilliputtur

  • Divya Desams - Malai Naadu - Kerala: (11 temples)
  1. Sri Anantha Padmanabhaswamy - Thiruvananthapuram
  2. Sri Maayapiran Perumal - Thirupuliyoor
  3. Sri Imayavarappa Perumal - Thirucchenkundroor
  4. Sri Parthasarathy Perumal - Thiruvaaran Vilai (Aranmulla Temple)
  5. Sri Pambanaiyappa Perumal - Thiruvanvandoor
  6. Sri Kolapira Perumal - Thiruvalvaazh (Thiruvalla)
  7. Sri Athpudha Narayana Perumal - Thirukkadithaanam
  8. Sri Kaatkarai Appa Perumal - Thirukkaatkarai
  9. Sri Moozhikkalathaan Perumal - Thirumoozhikkalam
  10. Sri Uyyavantha Perumal - Thiruvithuvakkodu
  11. Sri Naavay Mugundha Perumal - Thiru Naavay

  • Divya Desams - Vada Naadu - Andhra Pradesh: (2 temples)
  1. Sri Srinivasa Perumal - Thirupathi (Tirumala)
  2. Sri Nava Narasimhar - Thiru Singavel Kundram (Ahobilam)

  • Divya Desams - Vada Naadu - Gujarat: (1 temple)
  1. Sri Kalyana Narayana Perumal - Thiru Dwaraka (Dwaraka)

  • Divya Desams - Vada Naadu - Uttar Pradesh: (4 temples)
  1. Sri Ramar - Thiru Ayodhi
  2. Sri Devaraja Perumal - Thiru Naimisaranyam
  3. Sri Navamohana Krishna Perumal - Thiruvaaipadi (Aayarpadi)
  4. Sri Govardhana Nesa Perumal - Thiru Vadamathura (Govardhanesan)

  • Divya Desams - Vada Naadu - Uttarakhand: (3 temples)
  1. Sri Neelamega Perumal - Thirukkandam (Devaprayag)
  2. Sri Paaramapurusha Perumal - Thiruppirudhi (Joshimutt)
  3. Sri Badri Narayan Perumal - Thiruvadhari Ashramam (Badrinath)

  • Divya Desams - Vada Naadu - Nepal: (1 temple)
  1. Sri Moorthy Perumal - Thiru Salagramam (Mukthinath)

  • Divya Desams - Vada Naadu - Celestial Abodes: (2 abodes)
  1. Sri Moorthy Perumal - Thiruppaarkadal (Vyugam)
  2. Sri Moorthy Perumal - Thirupparamapadham (Parathuvam)


 • Other Famous Pilgrimages:
  • Sri Charbhujaji (Rajasthan)
  • Sri Shamlaji (Gujarat)
  • Melkote (Karnataka)
  • Sri Ranganatha - Srirangapatna (Karnataka)
  • Sri Poornathrayeesa - Tripunithura (Kerala)
  • Sri Janardhanaswamy - Varkala (Kerala)

Festivals of Sri Vishnu:

Festivals of Sri Vishnu
go to top


Sri Ranganatha:

Sri Ranganatha Stotras of Sri Ranganatha:

Stotras of Sri Ranganatha
- Ranganathashtakam (Adi Shankara)

Pilgrimages of Sri Ranganatha:
 • Srirangam (Tamil Nadu)
 • Srirangapatnam (Karnataka)

go to top


Sri Venkateswara:

Sri Venkateswara Stotras of Sri Venkateswara:

Stotras of Sri Venkateswara
- Sri Venkatesa Suprabhatam


Scriptures of Sri Venkateswara: Pilgrimages of Sri Venkateswara:
go to top


Sri Narasimha:

Sri Narasimha
Stotras of Sri Narasimha:

Stotras of Sri Narasimha
- Lakshmi Nrisimha Karavalambam (Adi Shankara)


Pilgrimages of Sri Narasimha:

Pilgrimages of Sri Narasimha
Festivals of Sri Narasimha:

Festivals of Sri Narasimha
go to top

Sri Rama:

Sri Rama
Stotras of Sri Rama:

Stotras of Sri Rama
- Lokabhi Raamam Rana Ranga Dhiram
- Mata Ramo Matpita Ramachandrah
- Nama Ramayanam
- Rama Rama Rameti
- Ramo Rajamani Sada Vijayate
- Sri Ram Jaya Ram Japa


Devi Sita:

Devi Sita
Stotras of Devi Sita:

Stotras of Devi Sita
- Sri Janaki Stutih


Scriptures of Sri Rama:
Devotees of Sri Rama:
Sri Ram Bhakta Hanuman Sri Sabari Goswami Tulsidas Sri Bhadrachalam Ramadasu
 • From Puranas:
  • Guha
  • Sabari
  • Hanuman
  • Sugriva
  • Angad
  • Jatayu
  • Bibhisana
 • Saints:
  • Tulsidas
  • Ramadasu

Pilgrimages of Sri Rama:

Pilgrimages of Sri Rama
 • Related to Life of Sri Rama:
  • Ayodhya (Uttar Pradesh): Birthplace of Sri Rama.
  • Chitrakoota (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh): Where Sri Rama stayed during forest exile and visited the hermitage of sage Atri.
  • Dandakaranya: Where Sri Rama stayed during forest exile and visited the hermitages of various sages.
  • Panchavati (Maharashtra, Andhra Pradesh): Where Sri Rama stayed during forest exile; Sage Agastya's hermitage from two yojanas from there.
  • Rameshwaram (Tamil Nadu): Where Sri Rama worshipped Lord Shiva before crossing the sea to Lanka.

 • Other Pilgrimages:
  • Raghunathji - Kullu (Himachal Pradesh)
  • Sitamarhi (Bihar)
  • Dudhadari (Chhattigarh)
  • Triprayar Rama (Kerala)

Festivals of Sri Rama:

Festivals of Sri Rama
go to top

Sri Krishna:

Sri Krishna
Stotras of Sri Krishna:

Stotras of Sri Krishna
- Achyutashtakam (Adi Shankara)
- Bala Mukundashtakam
- Jagannathashtakam (Adi Shankara)
- Kasturi Tilakam
- Krishnaya Vasudevaya (Srimad Bhagavatam)
- Madhurashtakam (Vallabhacharya)
- Mukam Karoti Vachalam
- Namo Brahmanya Devaya (Vishnu Purana)
- Nandakumar Ashtakam (Vallabhacharya)
- Pandurangashtakam (Adi Shankara)
- Hare Krishna Hare Krishna Japa
- Sri Krishna & Vrindavana Forest (Srimad Bhagavatam 10.15)


Devi Radharani:

Devi Radharani
Stotras of Devi Radharani:

Stotras of Devi Radharani
 • Radha Shoddasha Nama (Brahma Vaivarta Purana)


  Scriptures of Sri Krishna:
  Devotees of Sri Krishna:
  Sri Mirabai Sri Madhavacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu
  • From Puranas:
   • Gopis
   • Sudama
   • Pandavas
  • Saints:
   • Madhavacharya
   • Namdev
   • Surdas
   • Chaitanya Mahaprabhu
   • Mirabai
   • Vallabhacharya
   • Saints of Maharashtra

  Pilgrimages of Sri Krishna:

  Pilgrimages of Sri Krishna
  Festivals of Sri Krishna:

  Festivals of Sri Krishna
  go to top


 • Sri Jagannatha:

  Sri Jagannatha Stotras of Sri Jagannatha:

  Stotras of Sri Jagannatha
  - Jagannathashtakam (Adi Shankara)


  Pilgrimages of Sri Jagannatha:
  go to top

  Sri Panduranga:

  Sri Panduranga Stotras of Sri Panduranga:

  Stotras of Sri Panduranga
  - Pandurangashtakam (Adi Shankara)


  Pilgrimages of Sri Panduranga:
  go to top


  Shiva:

  Shiva
  Stotras of Shiva:

  Stotras of Shiva
  - Dakshinamurthy Stotram (Adi Shankara)
  - Dwadasa Jyotirlingani
  - Kalabhairava Ashtakam (Adi Shankara)
  - Kara Carana Kritam
  - Karpura Gauram Karunavataram
  - Lingashtakam
  - Maha Mrityunjaya Mantra (Rig Veda 7.59.12)
  - Rudrashtakam (Goswami Tulsidas)
  - Shambhu Stuti
  - Shiva Manasa Puja (Adi Shankara)
  - Shiva Panchakshara Stotram (Adi Shankara)
  - Shiva Pratah Smaran Stotram (Adi Shankara)
  - Shiva Shadakshara Stotram (Rudra Yamala)
  - Shiva Tandava Stotram (Ravana)
  - Shivashtakam (Adi Shankara)
  - Vishwanathashtakam (Adi Shankara)
  - Om Namah Shivaya Japa
  - Mahamrityunjaya Mantra Japa
  - Shiva Gayatri Mantra


  Scriptures of Shiva:
  Devotees of Shiva:
  The Nayanmars Sri Akka Mahadevi
  • Nayanmars (Nayanars):
   1. Sundara Murthy Nayanar
   2. Thiruneelakanta Nayanar
   3. Iyarpahai Nayanar
   4. Ilayankudimara Nayanar
   5. Meypporul Nayanar
   6. Viranminda Nayanar
   7. Amarneethi Adigal
   8. Eripattha Nayanar
   9. Yenadhi Nayanar
   10. Kanappa Nayanar
   11. Kunkuliya Kalaya Nayanar
   12. Manakkanjhara Nayanar
   13. Arivattaya Nayanar
   14. Aanaya Nayanar
   15. Moorti Nayanar
   16. Muruga Nayanar
   17. Rudra Pasupathi Nayanar
   18. Thirunalaip Povaar Nayanar
   19. Thirukkuripput Thonda Nayanar
   20. Chandesura Nayanar
   21. Thirunavukku Arasar (Appar)
   22. Kulachirayar
   23. Kurumba Nayanar
   24. Karaikkal Ammayar
   25. Appodhi Adigal Nayanar
   26. Thiruneelanakkar
   27. Naminandi Adigal Nayanar
   28. Thirujnana Sambandhar
   29. Eyarkoan (Kalikkama Nayanar)
   30. Tirumoola Nayanar
   31. Dhandi Adigal Nayanar
   32. Moorkha Nayanar
   33. Somasimara Nayanar
   34. Sakkiya Nayanar
   35. Chirappuli Nayanar
   36. Siruthonda Nayanar
   37. Kazharitru Arivar (Cheraman Perumal Nayanar)
   38. Gananatha Nayanar
   39. Kotruva Nayanar
   40. Puhazh Chozhan
   41. Narasinga Munaiyaraiya Nayanar
   42. Athipattha Nayanar
   43. Kalikkamba Nayanar
   44. Kaliya Nayanar
   45. Satti (Sakti) Nayanar
   46. Aiyadigal (Kadavarkone) Nayanar
   47. Kanampulla Nayanar
   48. Kari Nayanar
   49. Ninraseer Nedumara Nayanar
   50. Vayilar Nayanar
   51. Munai Aduvar Nayanar
   52. Kazharchinga Nayanar
   53. Idangazhi Nayanar
   54. Serutthunai Nayanar
   55. Puhazh-Thunai Nayanar
   56. Koatpuli Nayanar
   57. Poosalar Nayanar
   58. Mangaikkarasiar
   59. Nesa Nayanar
   60. Koacchengat Chozha Nayanar
   61. Thiru Neelakanta Nayanar
   62. Sadaiya Nayanar
   63. Isaijnaniyar

  • Other Devotees:
   • Akka Mahadevi

  Pilgrimages of Shiva:

  Pilgrimages of Shiva
  Festivals of Shiva:

  Festivals of Shiva
  go to top


  Sri Dakshinamurthy:

  Sri Dakshinamurthy Stotras of Sri Dakshinamurthy:

  Stotras of Sri Dakshinamurthy
  - Dakshinamurthy Stotram (Adi Shankara)  go to top


  Sri Bhairava:

  Sri Kalabhairava Stotras of Sri Bhairava:

  Stotras of Sri Bhairava
  - Kalabhairava Ashtakam (Adi Shankara)  go to top


  Sri Murugan:

  Sri Murugan
  Stotras of Sri Murugan:

  Stotras of Sri Murugan
  - Kartikeya Pragya Vivardhana Stotram
  - Subramanya Bhujangam (Adi Shankara)


  Scriptures of Sri Murugan:
  • Skanda Purana - Kaumarika Khanda
  • Thiruppugazh
  • Kanda Puranam
  • Tirumurugarruppatai

  Devotees of Sri Murugan:
  Sri Arunagirinathar Sri Pamban Swamigal
  • Arunagirinathar
  • Pamban Swamigal
  • Avvayar
  • Kachiyappa Sivachariar
  • Kumaraguruparar Swamigal
  • Alagamuttu Pulaxar
  • Nakkirar
  • Muttuswami Deekshitar
  • Chellappa Swami

  Pilgrimages of Sri Murugan:

  Pilgrimages of Sri Murugan
  Festivals of Sri Murugan:

  Festivals of Sri Murugan
  • Thaipusam (When the Pusam nakshatra is in ascendency on Poornima day in the Tamil month of Thai)
  • Skanda Shasthi (Karthik Shukla Paksha Shasthi)

  go to top

  Sri Suryadeva:

  Sri Suryadeva
  Stotras of Sri Suryadeva:

  Stotras of Sri Suryadeva
  - Aditya Hridayam (Valmiki Ramayana)
  - Suryashtakam


  Pilgrimages of Sri Suryadeva:
  Festivals of Sri Suryadeva:

  Festivals of Sri Suryadeva
  go to top

  Devi Ganga:

  Devi Ganga Ganga Aarti, Varanasi
  Stotras of Devi Ganga:

  Stotras of Devi Ganga
  - Ganga Stotram - Devi Sureswari (Adi Shankara)
  - Descent of Ganga (Srimad Bhagavatam 5.17)
  - Description of Ganga (Valmiki Ramayana 2.50)


  Scriptures of Devi Ganga:
  Pilgrimages of Devi Ganga:

  Pilgrimages of Devi Ganga
  • Gangotri (Uttarakhand)
  • Haridwar (Uttarakhand)
  • Kashi (Uttar Pradesh)
  • Prayaga (Uttar Pradesh)
  • Ganga Sagar (West Bengal)

  Festivals of Devi Ganga:

  Festivals of Devi Ganga
  go to top

  Devi Yamuna:

  Devi Yamuna Yamuna Aarti, Vishram Ghat, Mathura
  Stotras of Devi Yamuna:

  Stotras of Devi Yamuna
  - Yamunashtakam (Adi Shankara)


  Pilgrimages of Devi Yamuna:
  • Yamunotri (Uttarakhand)
  • Vraja Bhoomi (Uttar Pradesh)
  • Prayaga (Uttar Pradesh)

  go to top

  Devi Narmada:

  Devi Narmada Narmada Aarti, Hoshangabad
  Stotras of Devi Narmada:

  Stotras of Devi Narmada
  - Narmadashtakam (Adi Shankara)
  - Reva Mahatmya Varnanam (Skanda Purana)


  Pilgrimages of Devi Narmada:
  • Amarkantak (Madhya Pradesh)

  go to top


  Vedas and Upanishads:

  Nature
  Mantras from Vedas and Upanishads:

  Mantras from Vedas and Upanishads
  - Om Asato Ma Sadgamaya
  - Om Bhadram Karnebhih (Mundaka, Mandukya, Prasna Upanishads)
  - Om Dyauha Shanti
  - Om Purnamadah Purnamidam (Brihadaranyaka, Ishavasya Upanishads)
  - Om Sahana Vavatu (Taittiriya, Katha, Mandukya, Shvetashvara Upanishads)
  - Om Sarve Bhavantu Sukhinah
  - Om Sarvesham Swastirvavatu
  - Om Shamno Mitrah Sham Varunah
  - Om Vang Me Manasi (Aitareya Upanishad)
  - Ambhasyapare Bhuvanasya Madhye (Mahanarayana Upanishad 1.1)
  - Agni Suktam (Rig Veda 1.1)
  - Apah Suktam (Rig Veda 10.9)
  - Durga Suktam (Mahanarayana Upanishad)
  - Kshetrapati Suktam (Rig Veda 4.57)
  - Purusha Suktam (Rig Veda 10.90)
  - Sri Suktam (Rig Veda appendices)
  - Gayatri Mantra (Yajur Veda & other Vedic textx)
  - Maha Mrityunjaya Mantra (Rig Veda 7.59.12)
  - Om Gananam Tva Ganapatim (Rig Veda 2.23.1)
  - Saraswati Mantras (Rig Veda 1.3.10 to 1.3.12)  go to top

  Brahman:

  Om
  Stotras of Brahman:
  Stotras of Brahman
  - Ambhasyapare Bhuvanasya Madhye (Mahanarayana Upanishad 1.1)
  - Nirvana Shatakam (Adi Shankara)
  - Pratah Smarami Hridi (Adi Shankara)


  Scriptures of Brahman:
  • Upanishads
  • Brahma Sutras

  Exponents of Brahman:
  Sri Adi Shankaracharya Sri Swami Vivekananda Sri Ramana Maharshi
  • Adi Shankaracharya
  • Swami Vivekananda
  • Ramana Maharshi

  go to top

  Poetry on Nature:

  Sri Rabindranath Tagore Poems of Rabindranath Tagore:
  Experience Nature through the eyes of Sri Rabindranath Tagore.

  The English translation of selected Rabindra Sangeets are given along with the Bengali scripts and transliteration.


  Green Corner: >>  Om, May there be Peace in Heaven,
  May there be Peace in the Sky,
  May there be Peace in the Earth,
  May there be Peace in the Water,
  May there be Peace in the Plants,
  May there be Peace in the Trees,
  May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
  May there be Peace in Brahman,
  May there be Peace in All,
  May there be Peace Indeed within Peace,
  Giving Me the Peace which Grows within Me,
  Om, Peace, Peace, Peace.

  (Shanti Mantra of Upanishad)

  Preserve Nature,
  And Nature will preserve Us,
  Simplify Life,
  And make the Nature thrive,
  Plant Trees,
  And make our planet Green.

  Next >>

  Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

  Last updated on Jun-2017

  Disclaimer     Contact     Updates