Green Message


Home > Mantras, Slokas & Stotras in Sanskrit with meaning - Feel the Devotion

Mantras, Slokas & Stotras in Sanskrit with meaning - Feel the Devotion


Mantras from Vedas and Upanishads:

Nature

Mantra on Ganapati:

Shanti Mantras:

Vedic Suktams:

Other Vedic Mantras:


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Gayatri:

Devi Gayatri

Nama Japa of Devi Gayatri:


Devotees of Devi Gayatri:
Rishi Vishwamitra

Festivals associated with Devi Gayatri:
Gayatri Japam


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman


Mantras / Slokas / Stotras on Sri Gurudeva:

Om

Nama Japa of Sri Gurudeva:


Festivals associated with Sri Gurudeva:
Guru Poornima


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Ganesha:

Sri Ganesha

Nama Japa of Sri Ganesha:

Aarti of Sri Ganesha:


Scriptures related to Sri Ganesha:
Ganesha Purana - Mudgala Purana

Pilgrimages of Sri Ganesha:
Ashta Vinayaka:
Maharashtra: Mayureshwara - Siddhivinayaka - Ballalavinayaka - Varadvinayaka - Chintamanivinayaka - Girijatmaja - Vigneshwara - Mahaganapati

Festivals associated with Sri Ganesha:
Ganesh Chaturthi


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Bhakta Hanuman:

Bhakta Hanuman

Chalisa of Bhakta Hanuman:

Nama Japa of Bhakta Hanuman:


Scriptures related to Sri Hanuman:
Ramayana

Festivals associated with Sri Hanuman:
Hanuman Jayanti


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas on Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga

Chalisa of Devi Durga:

Nama Japa of Devi Durga:

Asthottarashata Namavali of Devi Durga:


Temples of Devi Durga:
Kanaka Durga Temple - Tulaja Bhavani Temple

Stotras on Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna
Temples of Devi Annapoorna:
Kasi Annapoorna Temple - Horanadu Annapoorna Temple

Stotras on Devi Bhuvaneswari:

Devi Bhuvaneswari

Temples of Devi Bhuvaneswari:
Pudukkotai Bhuvaneswari Temple

Stotras on Devi Kalika:

Devi Kalika
Temples of Devi Kalika:
Kalighat Kali Temple - Dakshineswar Kali Temple

Stotras on Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi


Temples of Devi Kamakshi:
Kanchi Kamakshi Temple - Mangadu Kamakshi Temple

Stotras on Devi Lalita:

Devi Lalita (Lalitha) Tripurasundari

Stotras on Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi


Temples of Devi Meenakshi:
Madurai Meenakshi Temple

Stotras on Devi Shakambari / Banashankari:

Devi Shakambari or Banashankari
Temples of Devi Shakambhari:
Sakarai Shakambhari Temple, Badami Banashankari Amma Temple


Related to Devi:

Scriptures related to Devi:
Devi Bhagavatam - Markandeya Purana (includes Devi Mahatmyam) - Devi Puranam - Sri Vidya Texts - Tantras

Devotees of Devi:
Rishi Markandeya Sri Ramprasad Sen Sri Ramakrishna Paramahamsa
Sage Markandeya
Ramprasad - Ramakrishna

Pilgrimages of Devi:
Shakti Peethas:
Andhra Pradesh: Godavari Tir - Srishaila
Assam: Kamagiri
Gujarat: Prabhasa
Haryana: Kurukshetra
Himachal Pradesh: Jwalamukhi
Jammu & Kashmir: Kashmira - Sri Parvata
Jharkhand: Vaidyanatha
Madhya Pradesh: Bhairava Parvata - Narmada - Ujjayini
Maharashtra: Janasthana - Karavira
Meghalaya: Jayanti
Orissa: Viraja Kshetra
Punjab: Jalandhara
Rajasthan: Manivedaka - Virata
Tamil Nadu: Anala - Kanyashrama - Kanchi
Tripura: Tripura
Uttar Pradesh: Prayaga - Ramagiri - Varanasi - Vrindavana
West Bengal: Attahasa - Bahula - Kalighata - Kalipitha - Kirita - Kshiragrama - Nalahati - Nandipura - Trisrota - Vakreshwara - Vibhashaka
Bangladesh: Cattala - Karatoyatatta - Sugandha - Yashora
Nepal: Gandaki - Mithila - Nepala
Pakistan: Hingula
Sri Lanka: Lanka
Tibet: Manasa
Not Identified: Kala Madhava - Pancha Sagara - Ratnavali


Festivals associated with Devi Parvati:
Sharadiya Navaratri


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi Temples of Devi Lakshmi:
Kohlapur Mahalakshmi Temple

Festivals associated with Devi Lakshmi:
Varalakshmi Vrata - Sharadiya Navaratri - Kojagari Lakshmi Puja


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Saraswati:

Devi Saraswati Temples of Devi Saraswati:
Sringeri Sharada Temple

Festivals associated with Devi Saraswati:
Vasant Panchami - Sharadiya Navaratri


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Vishnu:

Sri Vishnu

Nama Japa of Sri Vishnu:

Aarti of Sri Vishnu:

Stotras on Sri Venkateswara:

Sri Venkateswara

Scriptures related to Sri Vishnu:
Vishnu Purana - Divya Prabandhas

Devotees of Sri Vishnu:
The Alvars Sri Ramanujacharya
Dhruva - Prahlada
Alvars - Ramanujacharya - Vedanta Desika


Pilgrimages of Sri Vishnu:
Divya Desams:
Andhra Pradesh: Thirupathi (Tirumala) - Thiru Singavel Kundram (Ahobilam)

Gujarat: Thiru Dwaraka (Dwaraka)

Kerala: Thiruvananthapuram - Thirupuliyoor - Thirucchenkundroor - Thiruvaaran Vilai (Aranmulla Temple) - Thiruvanvandoor - Thiruvalvaazh (Thiruvalla) - Thirukkadithaanam - Thirukkaatkarai - Thirumoozhikkalam - Thiruvithuvakkodu - Thiru Naavay

Tamil Nadu - Chennai side: Thiruvallikkeni - Thiruneermalai - Thiruvedanthai - Thiru Kadalmalai (Mahabalipuram) - Thiru Nindravoor (Thirunindravur) - Thiruevvuloor (Thiruvallur) - Thirukkatikai (Sholingur)

Tamil Nadu - Cuddalore side: Thiruchitrakootam (Chidambaram) - Thiruvaheendrapuram - Thirukkoviloor

Tamil Nadu - Kanchipuram side: Thirukkachchi - Thiru Ashtabhuyakaram - Thiru Vekka - Thiru Velukkai - Thiruthanka - Thirukkalvanoor - Thiru Ooragam - Thiru Neeeragam - Thiru Kaaragam - Thirukkaar Vaanam - Thiruparameshwara Vinnagaram - Thiru Pavala Vannan - Thiru Nilathingal Thundam - Thiruppadagam - Thiruputkuzhi

Tamil Nadu - Madurai side: Thirukkoodal - Thiru Moghur - Thirumaalirunsolai (Alagar Kovil) - Thirukkotiyoor - Thirumeyyam - Thiruppullanni (Ramanathapuram) - Thiruthankaal (Sivakasi) - Thiruvilliputtur (Srivilliputhur)

Tamil Nadu - Mayiladuthurai & Mayavaram side: Thiru Indhaloor - Thiruvazhunthoor - Thiru Sirupuliyar - Thirukkannapuram - Thiru Naagal - Thirukkannankudi - Thiru Thalaicchanga Naanmathiyam

Tamil Nadu - Seerkazhi side: Thirukaazhi Cheeraama Vinnagaram - Thiruvellakkulam (Annan Kovil) - Thiru Devanaar Thogai - Thiruvaali Thirunagari - Thiru Kavalampaadi - Thiru Manikkoodam - Thiru Paarthanpalli - Thiru Manimaada - Thiru Arimeya Vinnagaram - Thiru Thetri Aambalam - Thiru Sempon Sei - Thiru Vann Purushothamam - Thiru Vaikunda Vinnagaram

Tamil Nadu - Thanjavur & Kumbakonam side: Thiru Thanjaimaamani - Thirukkandiyur - Thirukkoodaloor - Thirukkavithalam (Kabisthalam) - Thiruppullam Boothankudi - Thiru Aadhanoor - Thirukkudanthai - Thiruvinnagar - Thirunarayoor (Nachiyar Koil) - Thiruccherai - Thirukkannamangai - Thirunandhipura Vinnagaram (Nathan Koil) - Thiruvelliyankudi

Tamil Nadu - Tiruchirapalli side: Thiruvarangam (Srirangam) - Thirukkozhi (Uraiyur) - Thirukkarambanoor - Thiruvellarai - Thiru Anbil - Thirupper Nagar

Tamil Nadu - Tirunelveli side: Thiruvaikuntham (Sri Vaikundam) - Thiruvaragunamangai - Thiruppulingadu - Thirukkulanthai - Thiruttholai Villimangalam (Twin Thirupathis) - Thirupperai - Thirukkoloor - Thirukkurugur (Alwar Thirunagiri) - Thiruvaramangai Vaanamaamalai (Nanguneri) - Thirukkurungudi - Thiruvanparisaaram (Nagercoil) - Thiru Vattaaru (Marthandam)

Uttar Pradesh: Thiru Ayodhi - Thiru Naimisaranyam - Thiruvaaipadi (Aayarpadi) - Thiru Vadamathura (Govardhanesan)

Uttarakhand: Thirukkandam (Devaprayag) - Thiruppirudhi (Joshimutt) - Thiruvadhari Ashramam (Badrinath)

Nepal: Thiru Salagramam (Mukthinath)

Celestial Abodes: Thiruppaarkadal (Vyugam) - Thirupparamapadham (Parathuvam)


Festivals associated with Sri Vishnu:
Ananta Chaturdasi - Vaikuntha Ekadasi


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Narasimha:

Sri Narasimha
Festivals associated with Sri Narasimha:
Narasimha Jayanti


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Rama:

Sri Rama

Stotras on Devi Sita:

Devi Sita

Nama Japa of Sri Rama:

Scriptures related to Sri Rama:
Ramayana

Devotees & Companions of Sri Rama:
Sri Ram Bhakta Hanuman Sri Sabari Goswami Tulsidas Sri Bhadrachalam Ramadasu
Sabari - Hanuman - Sugriva - Angad - Jatayu - Bibhisana
Tulsidas - Ramadasu


Pilgrimages associated with Sri Rama:
Journey with Vishwamitra: Ayodhya - Anga Ashrama - Tataka Forest - Siddhashrama - Vishala - Mithila

Forest Exile (Ayodhya to Chitrakoota): Ayodhya - Sringaverapura - Prayaga - Bharadwaja Ashrama - Valmiki Ashrama - Chitrakoota

Forest Exile (Chitrakoota to Panchavati): Atri Ashrama - Dandakaranya Forest - Sharabhanga Ashrama - Suteekshna Ashrama - Panchapsara Lake - Various Hermitages Suteekshna Ashrama (revisit) - Agastya's Brother Ashrama - Agastya Ashrama - Panchavati

Forest Exile (Panchavati to Kishkinda): Janasthana Forest - Krauncha Forest - Kabandha Forest - Matanga Ashrama - Pampa Sarovar

Hermitages associated with Sri Rama:
Anga Ashrama - Siddhashrama - Atri Ashrama - Sharabhanga Ashrama - Suteekshna Ashrama - Agastya's Brother Ashrama - Agastya Ashrama - Matanga Ashrama

Geography associated with Sri Rama:
Forests: Tataka Forest - Chitrakoota Forest - Dandakaranya Forest - Panchavati Forest

Mountains: Chitrakoota Mountain - Rishyamukha Parvata

Rivers: Sarayu - Sona - Magadhi - Kaushiki - Ganga - Tamasa - Vedashruti - Gomati - Syandika - Ganga - Yamuna - Malyavati - Mandakini - Godavari

Lakes: Panchapsara Lake - Pampa Lake

Sea Beaches: Rameshwaram

Festivals associated with Sri Rama:
Rama Navami


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Krishna:

Sri Krishna

Stotras on Devi Radharani:

Devi Radharani

Nama Japa of Sri Krishna:

Sri Krishna & Nature:
Scriptures related to Sri Krishna:
Srimad Bhagavatam - Mahabharata

Devotees & Companions of Sri Krishna:
Sri Mirabai Sri Madhavacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu
Gopis - Sudama - Pandavas
Madhavacharya - Namdev - Surdas - Chaitanya Mahaprabhu - Mirabai - Vallabhacharya - Saints of Maharashtra


Pilgrimages of Sri Krishna:
Mathura - Mahavan - Gokul - Vrindavan - Govardhan - Dwaraka - Puri - Pandharpur - Nathadwar - Udupi

Festivals associated with Sri Krishna:
Jagannath Ratha Yatra - Krishna Janmashtami - Radha Ashtami - Naraka Chaturdasi


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Shiva:

Sri Shiva

Nama Japa of Sri Shiva:

Stotras on Sri Dakshinamurthy:

Sri Dakshinamurthy

Stotras on Sri Bhairava:

Sri Kalabhairava

Nama Japa of Sri Shiva:

Scriptures related to Sri Shiva:
Shiva Purana - Linga Purana - Periya Puranam

Incarnations of Shiva:
Group 1: Sadyojata - Vamadeva - Tatpurusha - Aghora - Ishana
Group 2: Sharva - Bhava - Rudra - Ugra - Bhima - Pashupati - Ishana - Mahadeva

Devotees of Sri Shiva:
The Nayanmars Sri Akka Mahadevi
Nayanmars - Akka Mahadevi

Pilgrimages of Sri Shiva:
Jyotirlingas:
Andhra Pradesh: Mallikarjuna
Gujarat: Nageshwar - Somnath
Jharkhand: Vaidyanath
Madhya Pradesh: Mahakaleshwar - Omkareshwar
Maharashtra: Bhimashankar - Grishneshwar - Nageshwar - Tryambakeshwar - Vaidyanath
Tamil Nadu: Rameshwaram
Uttarakhand: Kedarnath - Nageshwar
Uttar Pradesh: Vishwanath


Paadal Petra Sthalams:
Andhra Pradesh: Tirupparuppadam (Srisailam) - Sri Kalahasti

Karnataka (Tuluva Naadu): Gokarna (Gokarnam)

Kerala (Malai Naadu): Thiruvanchikkalam

Tamil Nadu (Chola Naadu) (North of river Kaveri): Koyil (Chidambaram) - Tiruvetkalam - Tirunelvayil - Tirukkazhippaalai - Tirunallurperumanam - Mahendrappalli - Ten Tirumullaivayil - Kalikkaamoor - Tiruchaaikadu - Pallavaneeswaram - Tiruvenkaadu - Keezhai Tirukkaattuppalli - Tirukkurukaavur - Sirkazhi - Tirukkolakka - Pullirukkuvelur (Vaitheeswaran Koyil) - Kannaar Kovil - Tirukkadaimudi - Tiruninriyur - Tiruppunkur - Tiruneedur - Tiru Anniyur - Tiruvelvikkudi - Edirkolpaadi - Tirumanancheri - Tirukkurukkai - Karuppariyalur - Kurakkukka - Tiruvaalkoliputrur - Tirumannippadikkarai - Omampuliyur - Tirukkaanaattumullur - Tirunaarayur - Kadambur - Pandanainallur - Kanjanoor - Tirukkodikka - Tirumangalakkudi - Tiruppanantaal - Tiruvaappaadi - Tirucheignalur - Tirundudevankudi - Tiruviyalur - Kottaiyur - Innambar - Tiruppurampayam - Vijayamangai - Tiruvaikavur - Kurangaaduturai - Tiruppazhanam - Tiruvaiyaru - Tiruneittanam - Thirupperumpuliyur - Tirumazhapadi - Tiruppazhuvur (Aalanturai) - Tirukkaanoor - Anbilalanturai - Tirumaanturai - Tirupaatrurai - Tiru Aanaikkaa - Tiruppainneeli - Tiruppachilaasramam - Tiruveengoimalai - Tiruveengoimalai

Tamil Nadu (Chola Naadu) (South of river Kaveri): Vaatpokki - Kadambar Kovil - Tirupparaaitturai - Tirukkarkudi (Uyyakkondan Malai) - Uraiyur - Tiruchirappalli - Tiruverumbur - Nedunkalam - Melaittirukkattuppalli - Tiruvalampozhil - Tiruppoonturutti - Tirukkandiyur - Tiruchotrutturai - Tiruvedikkudi - Tenkudittitai - Tiruppullamangai - Tiruchakkrappalli - Tirukkarukavoor - Tirupaalaitturai - Tirunallur - Aavoor Pasupateeswaram - Satthi Mutram - Patteeswaram - Pazhayaarai Vadathali - Tiruvalanchuzhi - Tirukkudamookku - Tirukudandaikeezhkottum - Kudandaikkaaronam - Tirunageswaram - Tiruvidaimarudur - Ten Kurangaaduturai - Ten Tiruneelakkudi - Vaikanmadakkovil - Tirunallam - Tirukkozhambam - Tiruvavaduturai - Tirutturutti - Tiruvazhundur - Mayiladuturai - Vilanagar - Tiruppariyalur - Tiruchemponpalli - Tirunanipalli - Tiruvalampuram - Tirutalaichandaadu - Aakkoor - Tirukkadayur - Tirukkadavur Mayaanam - Tiruvettakudi - Tiruttelicheri - Dharumapuram - Tirunallar - Tirukkottaru - Ambar - Ambar Maakaalam - Tirumeeyachur - Tirumeeyachur Illamkovil - Thilataipati - Tiruppaampuram - Sirukudi - Tiruveezhimizhalai - Tiruvanniyur - Karuvili Kottitai - Penu Perunthurai - Narayur Sidheeswaram - Arisirkaraiputtur - Sivapuram - Kalayanallur (Saakkottai) - Tirukkarukudi - Tiruvanchiyam - Nannilam - Tirukondeeswaram - Tiruppanaiyur - Virkudi - Tiruppugalur - Tiruppugalur Vardhamaneeswaram - Ramanadeeswaram - Tiruppayattrankudi - Tiruchenkattankudi - Tirumarugal - Tiruchattamangai - Nagaikaronam - Sikkal - Keevalur - Tiruttevur - Palliyin Mukoodal - Achaleswaram - Tiruvarur - Aarurparavaiumandali - Vilamar - Karaveeram - Peruvelur - Talaiyalankadu - Tirukkudavaayil - Tirucherai - Tirunaalurmayaanam - Kaduvaaikaraiputtur - Tiruvirumpoolai - Aradaiperumpaazhi - Avalivanallur - Paridiniyamam - Tiruvenniyur (Koyil Venni) - Tiruppoovanur - Paadaaleeswaram - Tirukkalar - Tiruchitremam - Tiru Usaattaanam - Tiruidumbavanam - Kaddikulam - Tandalaineeneri - Kottur - Vanduturai - Tirukkollampudur - Pereyil - Tirukkollikkadu - Tenkoor - Tirunellikka - Tirunatyattankudi - Tirukkaaraayil - Kanraappur - Tiru Valivalam - Kaichinam - Tirukkolili - Tiruvaimur - Tirumaraikkaadu - Tiru Agathiyaanpalli - Kodikkarai - Tiruvidaivai

Tamil Nadu (Kongu Naadu): Avinashi - Tirumuruganpoondi - Tiru Nana - Kodimaadachenkunroor - Venchamaakoodal - Paandikkodumudi - Karuvoor Aanilai

Tamil Nadu (Nadu Naadu): Tirunelvaayil Arratturai - Pennaagadam - Goodalaiyatrur - Erukkattampuliyur - Tiruttinai Nagar - Tiruchopuram - Tiruvatikai - Tirunaavalur - Tirumudukunram - Tirunelvennei - Tirukkovalur Veerattam - Arankandanallur - Tiruvidaiyaru - Tiruvennainallur - Tirutturaiyur - Vatukur - Tirumaanikuzhi - Tiruppaadirippuliyur - Tirumundeeswaram - Puravaar Panankaattur - Tiru Aamaathur - Tiru Annamalai

Tamil Nadu (Pandya Naadu): Aalavaai (Madurai) - Aappudaiyaar Kovil - Tirupparankunram - Tiruvedakam - Tirukkodunkunram - Tirupputhur - Tiruppunavayil - Rameswaram - Tiruvaadaanai - Tirukkaanapper - Tiruppoovanam - Tiruchuzhial - Kutralam - Tirunelveli

Tamil Nadu (Tondai Naadu): Kachi Ekambam - Kachi Metrali - Onakanthan Tali - Kachi Anekatangapadam - Kachi Nerikkaaraikkaadu - Kuranganilmuttam - Tiru Maakaral - Tiruvothur - Panankattur - Tiruvallam - Tirumalper - Tiruvooral - Ilambiankottur - Tiruvirkolam - Tiruvalankadu - Tiruppaasur - Tiruvenpakkam - Tirukkallil - Tiruvotriyur - Tiruvalithaayam - Tirumullaivayil - Tiruverkaadu - Tirumayilai (Mylapore) - Tiruvanmiyur - Tirukkachoor - Tiruvidaichuram - Tirukkalukunram - Tiru Acharapakkam - Tiruvakkarai - Arasili - Irumbai Maakalam - Irumbai Maakalam

Uttarakhand: Gowrikund (Anekatangavadam) - Kedarnath

Nepal: Indraneelaparvatam

Sri Lanka (Eezha Naadu): Tirukkonamalai - Tirukketheeswaram

Tibet: Kailasam (Tiru Kailayam)


Amarnath - Manimahesh - Haridwar to Kedarnath

Festivals associated with Sri Shiva:
Maha Shivaratri - Karthik Poornima - Arudra Darshanam


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Murugan:

Sri Murugan Scriptures related to Sri Murugan:
Skanda Purana

Devotees of Sri Murugan:
Sri Arunagirinathar Sri Pamban Swamigal
Arunagirinathar - Pamban Swamigal

Pilgrimages of Sri Murugan:
Arupadai Veedu (Six holy abodes of Murugan):
Tamil Nadu: Thiruparankundram - Tiruchendur - Palani - Swamimalai - Tiruttani - Pazhamudircholai

Festivals associated with Sri Murugan:
Skanda Shasthi


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Suryadeva:

Sri Suryadeva

Festivals associated with Sri Suryadeva:
Ratha Saptami


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Ganga:

Devi Ganga Festivals associated with Devi Ganga:
Akshaya Tritiya - Ganga Saptami - Ganga Dussehra


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Yamuna:

Devi Yamuna
go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Narmada:

Devi Narmada
go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Tulasi:

Devi Tulasi

Festivals associated with Devi Tulasi:
Tulasi Vivaha


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Other Mantras / Slokas / Stotras:

Sri Suryadeva

Morning Slokas:

Evening Slokas:

General:

Saints & Devotees:
Buddha - Mahavira


go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman

Stotras related to Brahman:

Om Exponents of Advaita:
Sri Adi Shankaracharya Sri Swami Vivekananda Sri Ramana Maharshi

go to top
Vedas - Gayatri
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Lalita - Devi Meenakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama - Krishna - Radharani
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others
Brahman


Poetry on Nature:

Sri Rabindranath Tagore Poems of Rabindranath Tagore:
Experience Nature through the eyes of Sri Rabindranath Tagore.

The English translation of selected Rabindra Sangeets are given along with the Bengali scripts and transliteration.


Green Corner: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And make the Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Apr-2015

Disclaimer     Contact     Updates