Green Message


Home > Mantras, Slokas & Stotras in Sanskrit with meaning - Feel the Devotion

Mantras, Slokas & Stotras in Sanskrit with meaning - Feel the Devotion

Stotras by Deity:

Initial:
Vedas - Gayatri - Gurudeva - Ganesha - Hanuman

Tridevas:
1. Brahma
2. (Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama-Sita - Krishna-Radha)
3. (Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava)

Tridevis:
1. Saraswati
2. Lakshmi
3. (Durga - Annapoorna - Bhuvaneswari - Kalika - Kamakshi - Lalita - Meenakshi - Shakambari)

Others:
Murugan - Surya - Bhumi - Ganga - Yamuna - Narmada - Tulasi - Others

Final:
Brahman

Mantras from Vedas and Upanishads:

Nature
Mantras from Vedas and Upanishads:
Mantras from Vedas and Upanishads

go to top

Stotras of Devi Gayatri:

Devi Gayatri
Stotras of Devi Gayatri:
Stotras of Devi Gayatri

Devotees of Devi Gayatri:
Rishi Vishwamitra

Festivals of Devi Gayatri:
Gayatri Japam

go to top

Stotras of Sri Gurudeva:

Om
Stotras of Sri Gurudeva:
Stotras of Sri Gurudeva

Festivals of Sri Gurudeva:
Guru Poornima

go to top

Stotras of Sri Ganesha:

Sri Ganesha
Stotras of Sri Ganesha:
Stotras of Sri Ganesha

Scriptures of Sri Ganesha:
Ganesha Purana - Mudgala Purana - Brahmavaivarta Purana: Ganapati Khanda

Pilgrimages of Sri Ganesha:
 • Maharashtra: Ashta Vinayaka, Ganapatipule, Titwala Siddhivinayak Mahaganapati
Festivals of Sri Ganesha:
Ganesh Chaturthi

go to top

Mantras / Slokas / Stotras of Bhakta Hanuman:

Bhakta Hanuman
Stotras of Bhakta Hanuman:
Stotras of Bhakta Hanuman

Scriptures of Bhakta Hanuman:
Ramayana - Ramcharitmanas

Pilgrimages of Bhakta Hanuman:
 • Bihar: Patna Mahavir
 • Gujarat: Bet Dwaraka Hanuman Dandi, Harni Bhidbhanjan Hanuman, Jamnagar Balahanuman, Salangpur Kashtbhanjandev
 • Punjab: Amritsar Langoorwala Hanuman
 • Rajasthan: Mehandipur Balaji Mandir, Salasar Balaji
 • Tamil Nadu: Kumbakonam Panchamukha Anjaneyar
 • Uttar Pradesh: Ayodhya Hanumangarhi, Chitrakoot Hanumandhara, Prayag Bade Hanumanji, Varanasi Sankatmochan Hanuman

Festivals of Bhakta Hanuman:
Hanuman Jayanti

go to top

Stotras of Devi Saraswati:

Devi Saraswati
Stotras of Devi Saraswati:
Stotras of Devi Saraswati

Pilgrimages of Devi Saraswati:
 • Karnataka: Sringeri Sharada

Festivals of Devi Saraswati:
Vasant Panchami - Sharadiya Navaratri

go to top

Stotras of Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi
Stotras of Devi Lakshmi:
Stotras of Devi Lakshmi

Pilgrimages of Devi Lakshmi:
 • Maharashtra: Kohlapur Mahalakshmi

Festivals of Devi Lakshmi:
Varalakshmi Vrata - Sharadiya Navaratri - Kojagari Lakshmi Puja

go to top

Stotras of Devi Parvati:


Stotras of Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga Stotras of Devi Durga:
Stotras of Devi Durga

Scriptures of Devi Durga:
Devi Mahatmyam - Devi Bhagavatam - Devi Purana - Shiva Purana: Sati Khanda - Shiva Purana: Parvati Khanda - Brahmavaivarta Purana: Prakriti Khanda - Tantras

Pilgrimages of Devi Durga (Parvati): Festivals of Devi Durga:
Vasanta Navaratri - Sharadiya Navaratri

go to top


Stotras of Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna Stotras of Devi Annapoorna:
Stotras of Devi Annapoorna

Pilgrimages of Devi Annapoorna:
 • Karnataka: Horanadu Annapoorna
 • Uttar Pradesh: Kasi Annapoorna


go to top


Stotras of Devi Bhuvaneswari:

Devi Bhuvaneswari Stotras of Devi Bhuvaneswari:
Stotras of Devi Bhuvaneswari

Pilgrimages of Devi Bhuvaneswari:
 • Tamil Nadu: Pudukkotai Bhuvaneswari
 • Tripura: Bhuvaneswarigo to top


Stotras of Devi Kalika:

Devi Kalika Stotras of Devi Kalika:
Stotras of Devi Kalika

Pilgrimages of Devi Kalika:
 • Gujarat: Pavagadh Mahakali
 • West Bengal: Dakshineswar Kali, Kalighat Kaligo to top


Stotras of Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi Stotras of Devi Kamakshi:
Stotras of Devi Kamakshi

Pilgrimages of Devi Kamakshi:
 • Tamil Nadu: Kanchi Kamakshi, Mangadu Kamakshigo to top


Stotras of Devi Lalita:

Devi Lalita (Lalitha) Tripurasundari Stotras of Devi Lalita:
Stotras of Devi Lalita

go to top


Stotras of Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi Stotras of Devi Meenakshi:
Stotras of Devi Meenakshi

Pilgrimages of Devi Meenakshi:
 • Tamil Nadu: Madurai Meenakshigo to top


Stotras of Devi Shakambari / Banashankari:

Devi Shakambari or Banashankari Stotras of Devi Shakambari:
Stotras of Devi Shakambari

Pilgrimages of Devi Shakambari:
 • Karnataka: Badami Banashankari
 • Rajasthan: Sakarai Shakambharigo to top

Stotras of Sri Vishnu:

Sri Vishnu
Stotras of Sri Vishnu:
Stotras of Sri Vishnu

Scriptures of Sri Vishnu:
Vishnu Purana - Padma Purana - Skanda Purana: Vaishnava Khanda - Matsya Purana - Kurma Purana - Varaha Purana - Narasimha Purana - Vamana Purana - Valmiki Ramayana - Srimad Bhagavatam - Garuda Purana - Divya Prabandhas

Devotees of Sri Vishnu:
From Puranas: Dhruva, Prahlada
Saints: Alvars - Ramanujacharya - Vedanta Desika

Penances invoking Sri Vishnu:
Kashyapa - Agni - Narada - Markandeya - Garuda - Dhruva

Pilgrimages of Sri Vishnu:
Festivals of Sri Vishnu:
Ananta Chaturdasi - Vaikuntha Ekadasi

go to top


Stotras of Sri Venkateswara:

Sri Venkateswara Stotras of Sri Venkateswara:
Stotras of Sri Venkateswara

Pilgrimages of Sri Venkateswara:


go to top

Stotras of Sri Narasimha:

Sri Narasimha
Stotras of Sri Narasimha:
Stotras of Sri Narasimha

Pilgrimages of Sri Narasimha:
Festivals of Sri Narasimha:
Narasimha Jayanti

go to top

Stotras of Sri Rama:

Sri Rama
Stotras of Sri Rama:
Stotras of Sri Rama

Stotras of Devi Sita:

Devi Sita
Stotras of Devi Sita:
Stotras of Devi Sita

Scriptures of Sri Rama:
Ramayana - Ramcharitmanas

Devotees & Companions of Sri Rama:
From Puranas: Sabari - Hanuman - Sugriva - Angad - Jatayu - Bibhisana
Saints: Tulsidas - Ramadasu

Pilgrimages of Sri Rama:

Festivals of Sri Rama:
Rama Navami - Sita Navami

go to top

Stotras of Sri Krishna:

Sri Krishna
Stotras of Sri Krishna:
Stotras of Sri Krishna

Stotras of Devi Radharani:

Devi Radharani
Stotras of Devi Radharani:
Stotras of Devi Radharani

Scriptures of Sri Krishna:
Bhagavad Gita - Srimad Bhagavatam - Mahabharata - Brahmavaivarta Purana - Harivamsa Purana

Devotees of Sri Krishna:
From Puranas: Gopis - Sudama - Pandavas
Saints: Madhavacharya - Namdev - Surdas - Chaitanya Mahaprabhu - Mirabai - Vallabhacharya - Saints of Maharashtra

Pilgrimages of Sri Krishna:
Festivals of Sri Krishna:
Jagannath Ratha Yatra - Krishna Janmashtami - Radha Ashtami - Naraka Chaturdasi

go to top

Stotras of Shiva:

Shiva
Stotras Shiva:
Stotras of Shiva

Scriptures of Shiva:
Shiva Purana - Linga Purana - Skanda Purana: Mahesvarakhanda - Skanda Purana: Kashi Khanda - Periya Puranam - Tevaram - Thiruvilayadal - Thiruvasagam

Devotees of Shiva:
Saints: Nayanmars - Akka Mahadevi

Penances invoking Shiva:
Sandhya - Devi Sati - Devi Parvati - Vindhya - Ravana

Pilgrimages of Shiva:
Festivals of Shiva:
Maha Shivaratri - Karthik Poornima - Arudra Darshanam

go to top


Stotras of Sri Dakshinamurthy:

Sri Dakshinamurthy Stotras of Sri Dakshinamurthy:
Stotras of Sri Dakshinamurthy

go to top


Stotras of Sri Bhairava:

Sri Kalabhairava Stotras of Sri Bhairava:
Stotras of Sri Bhairava

go to top

Stotras of Sri Murugan:

Sri Murugan
Stotras of Sri Murugan:
Stotras of Sri Murugan

Scriptures of Sri Murugan:
Skanda Purana: Kaumarika Khanda - Thiruppugazh

Devotees of Sri Murugan:
Arunagirinathar - Pamban Swamigal

Pilgrimages of Sri Murugan:
Festivals of Sri Murugan:
Skanda Shasthi

go to top

Stotras of Sri Suryadeva:

Sri Suryadeva
Stotras of Sri Suryadeva:
Stotras of Sri Suryadeva

Pilgrimages of Sri Suryadeva:
Festivals of Sri Suryadeva:
Ratha Saptami - Chhath Puja

go to top

Stotras of Bhumi Devi:

Bhumi Devi
Stotras of Bhumi Devi:
Stotras of Bhumi Devi

go to top

Stotras of Devi Ganga:

Devi Ganga Ganga Aarti, Varanasi
Stotras of Devi Ganga:
Stotras of Devi Ganga

Pilgrimages of Devi Ganga:
 • Uttarakhand: Gangotri, Haridwar
 • Uttar Pradesh: Kashi, Prayaga

Festivals of Devi Ganga:
Akshaya Tritiya - Ganga Saptami - Ganga Dussehra

go to top

Stotras of Devi Yamuna:

Devi Yamuna Yamuna Aarti, Vishram Ghat, Mathura
Stotras of Devi Yamuna:
Stotras of Devi Yamuna

Pilgrimages of Devi Yamuna:
 • Uttarakhand: Yamunotri
 • Uttar Pradesh: Vraja Bhoomi, Prayagago to top

Stotras of Devi Narmada:

Devi Narmada Narmada Aarti, Hoshangabad
Stotras of Devi Narmada:
Stotras of Devi Narmada

Pilgrimages of Devi Narmada:


go to top

Stotras of Devi Tulasi:

Devi Tulasi
Stotras of Devi Tulasi:
Stotras of Devi Tulasi

Festivals of Devi Tulasi:
Tulasi Vivaha

go to top

Other Stotras:

Sri Suryadeva Other Stotras:
Other Stotras

go to top

Stotras of Brahman:

Om
Stotras of Brahman:
Stotras of Brahman

Scriptures of Brahman:
Upanishads - Brahma Sutras

Exponents of Brahman:
Adi Shankaracharya, Swami Vivekananda, Ramana Maharshi

go to top

Poetry on Nature:

Sri Rabindranath Tagore Poems of Rabindranath Tagore:
Experience Nature through the eyes of Sri Rabindranath Tagore.

The English translation of selected Rabindra Sangeets are given along with the Bengali scripts and transliteration.


Green Corner: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And make the Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Nov-2015

Disclaimer     Contact     Updates