Green Message


Home > Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Creating a Divine Space

Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Creating a Divine Space

Stotras by Deity:

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma
2. (Vishnu - Ranganatha - Venkateswara - Narasimha - Rama-Sita - Krishna-Radha)
3. (Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava)

Tridevis:
1. Saraswati
2. (Lakshmi - Tulasi - Bhoomi)
3. (Durga - Annapoorna - Bhuvaneswari - Kalika - Kamakshi - Lalita - Meenakshi - Shakambari)

Others:
Murugan - Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Others

Final:
Vedas - Brahman

Stotras of Sri Ganesha:

Sri Ganesha
Stotras of Sri Ganesha:
Stotras of Sri Ganesha
Scriptures of Sri Ganesha:
 • Ganesha Purana
 • Mudgala Purana
 • Brahmavaivarta Purana - Ganapati Khanda

Pilgrimages of Sri Ganesha:
 • Maharashtra:
  • Ashta Vinayaka:
  • Others:
   • Ganapatipule
   • Titwala - Sri Siddhivinayak Mahaganapati

Festivals of Sri Ganesha:
go to top

Stotras of Bhakta Hanuman:

Bhakta Hanuman
Stotras of Bhakta Hanuman:
Stotras of Bhakta Hanuman
Scriptures of Bhakta Hanuman:
 • Ramayana
 • Ramcharitmanas

Pilgrimages of Bhakta Hanuman:
 • Bihar:
   Patna Mahavir
 • Gujarat:
  • Bet Dwaraka Hanuman Dandi
  • Harni Bhidbhanjan Hanuman
  • Jamnagar Balahanuman
  • Salangpur Kashtbhanjandev
 • Punjab:
  • Amritsar Langoorwala Hanuman
 • Rajasthan:
  • Mehandipur Balaji Mandir
  • Salasar Balaji
 • Tamil Nadu:
  • Kumbakonam Panchamukha Anjaneyar
 • Uttar Pradesh:
  • Ayodhya Hanumangarhi
  • Chitrakoot Hanumandhara
  • Prayag Bade Hanumanji
  • Varanasi Sankatmochan Hanuman

Festivals of Bhakta Hanuman:
go to top

Stotras of Sri Gurudeva:

Om
Stotras of Sri Gurudeva:
Stotras of Sri Gurudeva
Festivals of Sri Gurudeva:
go to top

Stotras of Devi Gayatri:

Devi Gayatri
Stotras of Devi Gayatri:
Stotras of Devi Gayatri

Devotees of Devi Gayatri:
Rishi Vishwamitra
 • Rishi Vishwamitra

Festivals of Devi Gayatri:
go to top

Stotras of Devi Saraswati:

Devi Saraswati
Stotras of Devi Saraswati:
Stotras of Devi Saraswati

Pilgrimages of Devi Saraswati:
 • Andhra Pradesh:
  • Basar - Devi Gyana Saraswati
 • Jammu & Kashmir:
  • Kashmir - Devi Sharada (Sharada Peeth)
 • Haryana:
  • Pehowa - Devi Saraswati (Pitrudhak Tirtha)
 • Karnataka:
  • Sringeri - Devi Sharada (Sharada Peeth)
 • Tamil Nadu:
 • Telangana:
 • Uttar Pradesh:

Festivals of Devi Saraswati:
go to top

Stotras of Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi
Stotras of Devi Lakshmi:
Stotras of Devi Lakshmi

Pilgrimages of Devi Lakshmi:
 • Maharashtra:
  • Karavira - Devi Mahishamardini (Karavira Shakti Peetha) (Kolhapur Mahalakshmi)

Festivals of Devi Lakshmi:
go to top

Stotras of Devi Tulasi:

Devi Tulasi
Stotras of Devi Tulasi:
Stotras of Devi Tulasi
Festivals of Devi Tulasi:
go to top

Stotras of Bhoomi Devi:

Bhoomi Devi
Stotras of Bhoomi Devi:
Stotras of Bhoomi Devi

Scriptures of Bhoomi Devi:
 • Atharva Veda - Bhoomi Sukta (AV 12.1)

Ancient Wisdom about Bhoomi:
go to top

Stotras of Devi Parvati:


Stotras of Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga Stotras of Devi Durga:
Stotras of Devi Durga
Scriptures of Devi Durga:
 • Devi Mahatmyam (DM):
  • DM 1 - Slaying of demons Madhu Kaitabha - Madhu and Kaitabha tries to slay Brahma
  • DM 1 - Slaying of demons Madhu Kaitabha - Lord Brahma extols the Devi
  • DM 1 - Slaying of demons Madhu Kaitabha - Devi deludes the demons
  • DM 2 - Slaying of Mahishasura - Mahishasura defeats the Devas and conquers the Heaven
  • DM 2 - Slaying of Mahishasura - Devi manifests from the combined powers of Devas
  • DM 2 - Slaying of Mahishasura - The Devas decorate the Devi with various Weapons and Ornaments

 • Devi Bhagavatam
 • Devi Purana
 • Shiva Purana: Sati Khanda, Parvati Khanda
 • Brahmavaivarta Purana: Prakriti Khanda
 • Tantras

Devotees of Devi Durga:
Rishi Markandeya
 • Rishi Markandeya

Pilgrimages of Devi Durga (Parvati):
 • Shakti Peethas: Where the body parts and ornaments of Devi Sati fell (Peetha Nirnaya texts)
 • 108 Durgalayas of Parashurama
 • Andhra Pradesh:
  • Godavari Tir - Devi Vishwesi (Godavari Tir Shakti Peetha) (Koti Tirtha)
  • Indrakeeladri Parvata - Devi Kanaka Durga
  • Srishaila - Devi Mahalakshmi (Srishaila Shakti Peetha) (Srisailam Bhramarambika)
 • Assam:
  • Kamagiri - Devi Kamakhya (Kamagiri Shakti Peetha) (Kamrup Kamakhya)
 • Gujarat:
  • Arasur - Devi Ambaji
  • Prabhasa - Devi Chandrabhaga (Prabhasa Shakti Peetha)
 • Haryana:
  • Kurukshetra - Devi Savitri (Kurukshetra Shakti Peetha) (Devikoop Bhadrakali)
 • Himachal Pradesh:
 • Jammu & Kashmir:
 • Jharkhand:
  • Devi Chinnamasta
  • Vaidyanatha - Devi Jaya Durga (Vaidyanatha Shakti Peetha) (Baidyanath Dham)
 • Karnataka:
  • Kateel - Devi Durga Parameshwari
  • Kollur - Devi Mookambika
  • Mysore - Devi Chamundeswari
 • Kerala:
 • Madhya Pradesh:
  • Bhairava Parvata - Devi Avanti (Bhairava Parvata Shakti Peetha) (Ujjain)
  • Narmada - Devi Sona (Narmada Shakti Peetha) (Amarkantaka Devi Sonakshi)
  • Ujjayini - Devi Mangala Chandika (Ujjayini Shakti Peetha) (Ujjain Devi Harsiddhi Mata)
 • Maharashtra:
  • Janasthana - Devi Bhramari (Janasthana Shakti Peetha) (Devi Saptashrungi)
  • Karavira - Devi Mahishamardini (Karavira Shakti Peetha) (Kolhapur Mahalakshmi)
  • Mhaismal - Devi Girija Bhawani
  • Tuljapur - Devi Tulja Bhavani
 • Meghalaya:
  • Jayanti - Devi Jayanti (Jayanti Shakti Peetha) (Devi Nartiang Durga)
 • Odisha:
  • Utkala - Devi Vimala (Viraja Kshetra Shakti Peetha) (Devi Vimala at Puri Jagannath)
 • Punjab:
  • Jalandhara - Devi Trupuramalini (Jalandhara Shakti Peetha) (Devi Talab Mandir)
 • Rajasthan:
  • Manivedaka - Devi Gayatri (Manivedaka Shakti Peetha) (Pushkara)
  • Virata - Devi Ambika (Virata Shakti Peetha)
 • Tamil Nadu:
  • Anala - Devi Narayani (Anala Shakti Peetha) (Suchindram)
  • Kanchi - Devi Devagarbha (Kanchi Shakti Peetha) (Kanchi Kamakshi)
  • Kanyakumari - Devi Sarvani (Kanyakumari Shakti Peetha)
  • Madurai - Devi Meenakshi
 • Tripura:
  • Tripura - Devi Tripurasundari (Tripura Shakti Peetha) (Matabari Mandir)
 • Uttar Pradesh:
  • Prayaga - Devi Lalitha (Prayaga Shakti Peetha)
  • Ramagiri - Devi Shivani (Ramagiri Shakti Peetha) (Chitrakoot)
  • Varanasi - Devi Vishalakshi (Varanasi Shakti Peetha) (Kashi)
  • Vrindavana - Devi Uma (Vrindavana Shakti Peetha)
 • West Bengal:
  • Attahasa - Devi Phullara (Attahasa Shakti Peetha)
  • Bahula - Devi Bahula (Bahula Shakti Peetha) (Ketugram)
  • Kalighata - Devi Jaya Durga (Kalighata Shakti Peetha)
  • Kalipitha - Devi Kalika (Kalipitha Shakti Peetha) (Kolkata Kalighat)
  • Kirita - Devi Vimala (Kirita Shakti Peetha) (Dahapara Kiriteshwari)
  • Kshiragrama - Devi Yugadaya (Kshiragrama Shakti Peetha) (Kshiragram Yogadaya)
  • Nalahati - Devi Kalika (Nalahati Shakti Peetha) (Nalahati Nalateshwari)
  • Nandipura - Devi Nandini (Nandipura Shakti Peetha) (Sainthia Nandikeshwari)
  • Trisrota - Devi Bhramari (Trisrota Shakti Peetha) (Shalbari Bhramari)
  • Vakreshwara - Devi Mahishamardini (Vakreshwara Shakti Peetha) (Bakreshwar)
  • Vibhashaka - Devi Kapalini (Vibhashaka Shakti Peetha) (Tamluk Bargabhima Kali)
Festivals of Devi Durga:
 • Vasanta Navaratri
 • Sharadiya Navaratri
  • Devi tells about the benefits of performing the Sharadiya Puja and hearing Her Mahatmyam during that time (DM ch12).

go to top


Stotras of Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna Stotras of Devi Annapoorna:
Stotras of Devi Annapoorna
Pilgrimages of Devi Annapoorna:
 • Karnataka:
  • Horanadu - Devi Annapoorna
 • Uttar Pradesh:
  • Kashi - Devi Annapoorna

go to top


Stotras of Devi Bhuvaneswari:

Devi Bhuvaneswari Stotras of Devi Bhuvaneswari:
Stotras of Devi Bhuvaneswari
Pilgrimages of Devi Bhuvaneswari:
 • Tamil Nadu:
  • Pudukkotai - Devi Bhuvaneswari
 • Tripura:
  • Tripura - Devi Bhuvaneswari

go to top


Stotras of Devi Kalika:

Devi Kalika Stotras of Devi Kalika:
Stotras of Devi Kalika
Devotees of Devi Kalika:
Sri Ramprasad Sen Sri Ramakrishna Paramahamsa
 • Sri Ramprasad
 • Sri Ramkrishna Paramahamsa

Pilgrimages of Devi Kalika:
 • Gujarat:
  • Pavagadh - Devi Mahakali
 • Haryana:
  • Kurukshetra - Devi Savitri (Kurukshetra Shakti Peetha) (Devikoop Bhadrakali)
 • West Bengal:
  • Dakshineswar - Devi Bhavatarini Kali (near Kolkata)
  • Kalighata - Devi Jaya Durga (Kalighata Shakti Peetha)
  • Kalipitha - Devi Kalika (Kalipitha Shakti Peetha) (Kolkata Kalighat)
  • Nalahati - Devi Kalika (Nalahati Shakti Peetha) (Nalahati Nalateshwari)
  • Vibhashaka - Devi Kapalini (Vibhashaka Shakti Peetha) (Tamluk Bargabhima Kali)

go to top


Stotras of Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi Stotras of Devi Kamakshi:
Stotras of Devi Kamakshi
Pilgrimages of Devi Kamakshi:
 • Tamil Nadu:
  • Kanchi - Devi Devagarbha (Kanchi Shakti Peetha) (Kanchi Kamakshi)
  • Mangadu - Devi Kamakshi (Chennai)

go to top


Stotras of Devi Lalita:

Devi Lalita (Lalitha) Tripurasundari Stotras of Devi Lalita:
Stotras of Devi Lalita
Pilgrimages of Devi Lalita:
 • Tripura:
  • Tripura - Devi Tripurasundari (Tripura Shakti Peetha) (Matabari Mandir)

go to top


Stotras of Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi Stotras of Devi Meenakshi:
Stotras of Devi Meenakshi
Pilgrimages of Devi Meenakshi:
go to top


Stotras of Devi Shakambari / Banashankari:

Devi Shakambari or Banashankari Stotras of Devi Shakambari:
Stotras of Devi Shakambari
Pilgrimages of Devi Shakambari:
go to top

Stotras of Sri Vishnu:

Sri Vishnu
Stotras of Sri Vishnu:
Stotras of Sri Vishnu

Scriptures of Sri Vishnu:
 • Vishnu Purana
 • Padma Purana
 • Skanda Purana: Vaishnava Khanda
 • Matsya Purana
 • Kurma Purana
 • Varaha Purana
 • Narasimha Purana
 • Vamana Purana
 • Valmiki Ramayana
 • Srimad Bhagavatam
 • Garuda Purana
 • Divya Prabandhas
Devotees of Sri Vishnu:
The Alvars Sri Ramanujacharya
 • From Puranas:
  • Dhruva
  • Prahlada
 • Saints:
  • Alvars
  • Ramanujacharya
  • Vedanta Desika
Penances invoking Sri Vishnu: Pilgrimages of Sri Vishnu:
 • Andhra Pradesh:
 • Gujarat:
  • Shamlaji
 • Karnataka:
  • Melkote
  • Srirangapatna
 • Kerala:
 • Rajasthan:
 • Tamil Nadu:
  • Chola Nadu Divya Desams:
   • Thalaichangadu - Sri Nan Madiya Perumal (Thalaisangu) {Sengamalavalli Thayar}: Perumal gave darshan to Chandra Deva (known as Mathi in Tamil) here, who was waning day-by-day due to a curse.
   • Therazhundur - Sri Devadi Raja Perumal (Ratha Magna Puram) (Krishna Kshetram) {Sengamalavalli Thayar}: Perumal broke the arrogance of king Uparisaravasu here by breaking his chariot and later as a cowherd boy.
   • Thiru Aadanoor - Sri Andu Alakkum Ayyan Perumal (Bhargava Kshetram) {Bhargavi or Kamalavasini Thayar}: Perumal married Bhargavi here, Who was Mahalakshmi incarnated as the foster-daughter of Bhargava Rishi. Also Perumal performed the Samarasya of Adisesha in this place.
   • Thiru Anbil - Sri Vadivazhagiya Nambi Perumal (Premapuri) (Thirumukkuda) {Azhagiyavalli Nachiyar Thayar}: Perumal gave darshan to Lord Brahma and sage Valmiki here.
   • Thiru Cherai - Sri Saranatha Perumal (Pancha Sara Kshetram) {Sara Nayaki Thayar}: Perumal directed Lord Brahma to build a holy pot from the sacred soil of this place and preserve the essence (Sara) of Vedic scriptures.
   • Thiru Chitrakutam - Sri Govindaraja Perumal (Pundarikapuram) (Thillai Vanam) (Chidambaram) {Pundarikavalli Thayar}: Perumal gave darshan to Kanva rishi here who was meditating to get Moksha.
   • Thiru Kanna Mangai - Sri Bhaktavatsala Perumal (Sri Krishna Manhala Kshetram) (Lakshmi Vanam) (Saptamrutha Kshetram) (Krishna Kshetram) {Abhisekhavalli Thayar}: Perumal married Devi Lakshmi here. Devi Lakshmi stayed in this place and performed severe penance, so the place is also called Lakshmi Vanam.
   • Thiru Kapisthalam - Sri Gajendra Varadha Perumal (Krishna Kshetram) {Ramamani Valli or Potramaraiyal Thayar}: Perumal saved Gajendra here from the clutches of a crocodile. The elephant Gajendra was king Indradyumna in his previous birth. Indradyumna finally attained liberation.
   • Thiru Karambanur - Sri Purushothama Perumal (Kadamba Kshetram) (Biksandar Koil) (Trimurti Kshetram) (Uthahmar Koil) {Poornavalli Thayar}: Perumal gave darshan to Lord Brahma here after testing his devotion by assuming the form of a Kadamba tree. Also Goddess Mahalakshmi gave alms to Shiva as Bikshandar in this place.
   • Thiru Kozhi - Sri Manavala Perumal (Nichulapuri) (Uraiyur) {Vasa Lakshmi or Kamalavalli Thayar}: Perumal married Vasa Lakshmi here, Who was Mahalakshmi incarnated as the daughter of king Dharmavarma.
   • Thiru Kudalur - Sri Jagat Rakshaka Perumal (Sangama Kshetra) (Aduthurai Perumal Koil) {Padmasini or Pushpavalli Thayar}: Perumal saved His devotee king Ambarisha here from the anger of Rishi Durvasa.
   • Thiru Nagai - Sri Soundarya Raja Perumal (Soundarya Vanam) (Nagapattinam) {Soundaryavalli Thayar}: Perumal granted the boon of a child here to the king of Nagas when he prayed to Him.
   • Thiru Nandipura Vinnagaram - Sri Jagannatha Perumal (Dakshina Jagannath) (Nathan Koil) {Shenbagavalli Thayar}: Perumal gave darshan to Nandi here and relieved him from a curse.
   • Thiru Naraiyur - Sri Thiru Naraiyur Nambi Perumal (Sugandha Vanam) (Pancha Vyuha Sthalam) (Nachiyar Koil) {Vanjulavalli Thayar}: Perumal married Vanjulavalli here, Who was Mahalakshmi incarnated as the foster-daughter of sage Medhavi.
   • Thiru Thanjai Mamani Kovil - Sri Neelamegha Perumal (Koiladi) {Shengamalavalli Thayar}: Perumal killed demon Tanjakan here taking the form of Narasimha. Perumal granted his last wish to abide there as Narasimha and have the place named after him (Tanjapuri, later Thanjavur).
   • Thiru Vellarai - Sri Pundarikaksha Perumal (Swetagiri Kshetram) {Shengabavalli or Pankaja Selvi Thayar}: Perumal instructed king Sibi Chakraborty to build a temple on the Swetagiri hillock.
   • Thiru Vinnagaram - Sri Oppiliappan Perumal (Markandeya Kshetram) {Bhoomidevi Thayar}: Perumal married Bhoomidevi here, Who was Mahalakshmi incarnated as the foster-daughter of sage Markandeya.
  • Nada Nadu Divya Desams:
   • Thiru Koilur - Sri Ulagalanda Perumal (Krishna Kshetram) {Poongavai Nachiyar Thayar}: Perumal assumed the Trivikrama form here during the yagya of Bali Chakravarti.
   • Thiru Vahindrapuram - Sri Devanatha Perumal {Bhargavi or Hemambhujavalli Thayar}: Perumal helped Lord Shiva here during his fight with the Tripurasuras.
 • Uttarakhand:
Festivals of Sri Vishnu:
go to top


Stotras of Sri Ranganatha:

Sri Ranganatha Stotras of Sri Ranganatha:
Stotras of Sri Ranganatha


go to top


Stotras of Sri Venkateswara:

Sri Venkateswara Stotras of Sri Venkateswara:
Stotras of Sri Venkateswara

Pilgrimages of Sri Venkateswara:
go to top

Stotras of Sri Narasimha:

Sri Narasimha
Stotras of Sri Narasimha:
Stotras of Sri Narasimha

Pilgrimages of Sri Narasimha:
Festivals of Sri Narasimha:
go to top

Stotras of Sri Rama:

Sri Rama
Stotras of Sri Rama:
Stotras of Sri Rama

Stotras of Devi Sita:

Devi Sita
Stotras of Devi Sita:
Stotras of Devi Sita

Scriptures of Sri Rama:
 • Ramayana
 • Ramcharitmanas
Devotees of Sri Rama:
Sri Ram Bhakta Hanuman Sri Sabari Goswami Tulsidas Sri Bhadrachalam Ramadasu
 • From Puranas:
  • Guha
  • Sabari
  • Hanuman
  • Sugriva
  • Angad
  • Jatayu
  • Bibhisana
 • Saints:
  • Tulsidas
  • Ramadasu
Pilgrimages of Sri Rama:
 • Ayodhya: Birthplace of Sri Rama.
 • Siddhashrama: Where Sri Rama protected the yagya of sage Vishwamitra.
 • Mithila: Where Sri Rama redeemed Ahalya and married Devi Sita.
 • Sringaverapura: Where Sri Rama met Guha, the king of Nishada.
 • Prayaga: Where Sri Rama visited the hermitage of sage Bharadwaja.
 • Chitrakoota: Where Sri Rama stayed during forest exile and visited the hermitage of sage Atri.
 • Dandakaranya: Where Sri Rama visited the hermitages of various sages like Sharabhanga, Suteekshna, Agastya etc.
 • Panchavati: Where Sri Rama stayed during forest exile; Sage Agastya's hermitage from two yojanas from there.
 • Pampa Sarovar: Where Sri Rama met Hanuman while searching for Devi Sita.
 • Rishyamukha Parvata: Mountain near Pampa Sarovar where Sri Rama met Sugriva.

Journeys of Sri Rama:
 • Journey with Vishwamitra:
  • Ayodhya
  • Anga Ashrama
  • Tataka Forest
  • Siddhashrama
  • Vishala
  • Mithila
 • Forest Exile (Ayodhya to Chitrakoota):
  • Ayodhya
  • Sringaverapura
  • Prayaga
  • Bharadwaja Ashrama
  • Valmiki Ashrama
  • Chitrakoota
 • Forest Exile (Chitrakoota to Panchavati):
  • Atri Ashrama
  • Dandakaranya Forest
  • Sharabhanga Ashrama
  • Suteekshna Ashrama
  • Panchapsara Lake
  • Various Hermitages
  • Suteekshna Ashrama (revisit)
  • Agastya's Brother Ashrama
  • Agastya Ashrama
  • Panchavati
 • Forest Exile (Panchavati to Kishkinda):
  • Janasthana Forest
  • Krauncha Forest
  • Kabandha Forest
  • Matanga Ashrama
  • Pampa Sarovar

Hermitages associated with Sri Rama:
 • Anga Ashrama
 • Siddhashrama
 • Atri Ashrama
 • Sharabhanga Ashrama
 • Suteekshna Ashrama
 • Agastya's Brother Ashrama
 • Agastya Ashrama
 • Matanga Ashrama

Geography associated with Sri Rama:
 • Forests:
  • Tataka Forest
  • Chitrakoota Forest
  • Dandakaranya Forest
  • Panchavati Forest
 • Mountains:
  • Chitrakoota Mountain
  • Rishyamukha Parvata
 • Rivers:
  • Sarayu
  • Sona
  • Magadhi
  • Kaushiki
  • Ganga
  • Tamasa
  • Vedashruti
  • Gomati
  • Syandika
  • Ganga
  • Yamuna
  • Malyavati
  • Mandakini
  • Godavari
 • Lakes:
  • Panchapsara Lake
  • Pampa Sarovar
 • Sea Beaches:
  • Rameshwaram

Festivals of Sri Rama:
go to top

Stotras of Sri Krishna:

Sri Krishna
Stotras of Sri Krishna:
Stotras of Sri Krishna

Stotras of Devi Radharani:

Devi Radharani
Stotras of Devi Radharani:
Stotras of Devi Radharani

Scriptures of Sri Krishna:
 • Srimad Bhagavatam (SB):
  • SB Part 1 - Birth at Mathura
  • SB Part 2 - Growing up at Gokul
  • SB Part 3 - Leelas at Vrindavana
  • SB Part 4 - Return to Mathura for killing Kamsha
  • SB Part 5 - To Sandipani Ashrama at Ujjain
  • SB Part 6 - Return to Mathura after studies
 • Mahabharata
 • Bhagavad Gita
 • Harivamsa Purana
 • Brahmavaivarta Purana

Devotees of Sri Krishna:
Sri Mirabai Sri Madhavacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu
 • From Puranas:
  • Gopis
  • Sudama
  • Pandavas
 • Saints:
  • Madhavacharya
  • Namdev
  • Surdas
  • Chaitanya Mahaprabhu
  • Mirabai
  • Vallabhacharya
  • Saints of Maharashtra

Pilgrimages of Sri Krishna:
 • Vraja Bhoomi:
  • Mathura: Birthplace of Sri Krishna.
  • Gokul: Where Sri Krishna grew up.
  • Vrindavan: Where Sri Krishna played the Divine Rasa Leela.
  • Govardhan: Where Sri Krishna lifted the Govardhan hill to provide shelter to the people of Vraja.
 • Dwaraka: Kingdom of Sri Krishna.
 • Kurukshetra: Where Sri Krishna delivered the Bhagavat Geeta.
 • Prabhasa Kshetra: Where Sri Krishna gave up His body.

Festivals of Sri Krishna:
go to top

Stotras of Shiva:

Shiva
Stotras Shiva:
Stotras of Shiva

Scriptures of Shiva:
 • Shiva Purana
 • Linga Purana
 • Skanda Purana: Mahesvarakhanda
 • Skanda Purana: Kashi Khanda
 • Periya Puranam
 • Tevaram
 • Thiruvilayadal
 • Thiruvasagam
Incarnations of Shiva:
 • Group 1:
  • Sadyojata
  • Vamadeva
  • Tatpurusha
  • Aghora
  • Ishana
 • Group 2:
  • Sharva
  • Bhava
  • Rudra
  • Ugra
  • Bhima
  • Pashupati
  • Ishana
  • Mahadeva
Devotees of Shiva:
The Nayanmars Sri Akka Mahadevi
 • Nayanmars
 • Akka Mahadevi
Penances invoking Shiva: Pilgrimages of Shiva:
 • Jyotirlingas: 12 most sacred pilgrimages where Lord Shiva manifested in response to ardent prayers of the devotees.
 • Pancha Bhoota Sthalams: 5 sacred temples of Shiva, each representing a prime element of Nature.
 • Astha Veerattha Sthalams: 8 sacred pilgrimages of Shiva where Shiva performed heroic deeds.
 • Paadal Petra Sthalams: 275 Shiva temples whose praises were sung by the Nayanmars.
 • 108 Shivalayas of Parashurama

Festivals of Shiva:
go to top


Stotras of Sri Dakshinamurthy:

Sri Dakshinamurthy Stotras of Sri Dakshinamurthy:
Stotras of Sri Dakshinamurthy
go to top


Stotras of Sri Bhairava:

Sri Kalabhairava Stotras of Sri Bhairava:
Stotras of Sri Bhairava
go to top

Stotras of Sri Murugan:

Sri Murugan
Stotras of Sri Murugan:
Stotras of Sri Murugan
Scriptures of Sri Murugan:
 • Skanda Purana - Kaumarika Khanda
 • Thiruppugazh
Devotees of Sri Murugan:
Sri Arunagirinathar Sri Pamban Swamigal
 • Arunagirinathar
 • Pamban Swamigal
Pilgrimages of Sri Murugan:
Festivals of Sri Murugan:
go to top

Stotras of Sri Suryadeva:

Sri Suryadeva
Stotras of Sri Suryadeva:
Stotras of Sri Suryadeva

Pilgrimages of Sri Suryadeva:
Festivals of Sri Suryadeva:
go to top

Stotras of Devi Ganga:

Devi Ganga Ganga Aarti, Varanasi
Stotras of Devi Ganga:
Stotras of Devi Ganga

Pilgrimages of Devi Ganga:
 • Uttarakhand:
  • Gangotri
  • Haridwar
 • Uttar Pradesh:
  • Kashi
  • Prayaga

Festivals of Devi Ganga:
go to top

Stotras of Devi Yamuna:

Devi Yamuna Yamuna Aarti, Vishram Ghat, Mathura
Stotras of Devi Yamuna:
Stotras of Devi Yamuna

Pilgrimages of Devi Yamuna:
 • Uttarakhand:
  • Yamunotri
 • Uttar Pradesh:
  • Vraja Bhoomi
  • Prayaga

go to top

Stotras of Devi Narmada:

Devi Narmada Narmada Aarti, Hoshangabad
Stotras of Devi Narmada:
Stotras of Devi Narmada

Pilgrimages of Devi Narmada:
go to top

Other Stotras:

Sri Suryadeva Other Stotras:
Other Stotras
go to top

Mantras from Vedas and Upanishads:

Nature
Mantras from Vedas and Upanishads:
Mantras from Vedas and Upanishads
go to top

Stotras of Brahman:

Om
Stotras of Brahman:
Stotras of Brahman

Scriptures of Brahman:
 • Upanishads
 • Brahma Sutras

Exponents of Brahman:
Sri Adi Shankaracharya Sri Swami Vivekananda Sri Ramana Maharshi
 • Adi Shankaracharya
 • Swami Vivekananda
 • Ramana Maharshi

go to top

Poetry on Nature:

Sri Rabindranath Tagore Poems of Rabindranath Tagore:
Experience Nature through the eyes of Sri Rabindranath Tagore.

The English translation of selected Rabindra Sangeets are given along with the Bengali scripts and transliteration.


Green Corner: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And make the Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Jan-2017

Disclaimer     Contact     Updates